iptd559 迅雷下载

iptd559 迅雷下载

实为少阳病兼虚者无尚之妙药也。为其脾气不上升,是以口无津液,呃逆不能上达;为其胃气不降,是以饮食停滞,大便干燥。

其脉左部弦长,右部洪滑,皆重诊有力,一息五至。病因天气炎热,有事出门,道途受暑,归家又复自炊,多受炭气,遂病霍乱。

宜治以白虎加人参汤以解温病之热,而更重用芍药以代方中知母,则肝热能清而痢亦可愈矣。 证候一日夜下痢十五六次,多带鲜血,后重甚剧,腹偶觉疼即须入厕,便后移时疼始稍愈,病已五日,分毫不能进食,唯一日之间强饮米汤数口。

用参助石膏以清外感之热,即借其力以托疹毒外出,更可借之以补从前之虚劳。特其药性猛烈,原非长服之方。

病因事有拂意,怒动肝火,继又薄受外感,遂遍身发黄成疸证。答曰∶此案证兼下痢,下痢亦下之类也。

当治以白虎加人参汤,将原方少为变通,而再加托表疹毒之品辅之。效果将药服至两剂后,即可进食,服至五剂,大便如常。

Leave a Reply